Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Đăng vào 26/05/2021 17:03

Thực hiện Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh), để thống nhất triển khai quy định của Quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các cơ sở đào tạo cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (CĐGDMN), các đại học, học viện, các trường đại học, các cơ sở đào tạo sĩ quan có đào tạo trình độ đại học (gọi chung là CSĐT), các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) một số nội dung triển khai công tác tuyển sinh trình độ ĐH, CĐGDMN

Tải văn bản tại đây

/Images/Post/files/PH%C3%92NG%20THANH%20TRA/1444_BGDDT-GDDH_471244.pdf