Tin Tức

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục Đại học, các trường Cao đẳng Sư phạm
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nội bộ các cơ sở giáo dục Đại học, các trường Cao đẳng Sư phạm
 
Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm 2020-2021 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 
 Quyết định 1584/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh.
 Quyết định 1584/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh.