Thực hiện kế hoạch đón tiếp sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy Khóa 16 (tuyển sinh đợt 1, năm 2017)

Đăng vào 11/08/2017 17:38

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy khóa 16 (niên khóa 2017-2020) nhập học

- Thời gian: ngày 12/ 8 /2017

- Giờ làm việc: Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30

                        Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h

- Hội trường A403

- Bộ phận kiểm tra hồ sơ và phân lớp gồm Phòng Thanh tra đào tạo và Phòng Đào tạo

Bố trí 02 bàn kiểm tra hồ sơ của sinh viên đến nhập học (02 thanh tra và 02 chuyên viên của Phòng Đào tạo)

- Khi tiếp đón sinh viên, tất cả các cán bộ Ban đón tiếp phải đeo phù hiệu đầy đủ.